frekans

frekans

frekans

frekans

frekans
frekans

sıklık. bir ölçü biriminde iki nokta arasındaki sıklık. mesela 1 cm'de 10 milimetre var eğer 1 cm'i milim ölçüsünde düşünürseniz her milim bir sıklık birimidir. verdiğim örnek sadece kolay anlaşılsın diye. genelde dalga boyu ve soyut dalga yapılar için kullanılır. iki dalga arası titreşimdir frekans

reklamcılıkta bir mecraya girilen reklam sayısıdır. mesela bir dergide ardışık aylarda 4 reklam girecekseniz veya aynı sayıya 4 reklam girecekseniz bu 4 frekans reklamdır.

sesin perdesini belirleyen ve ses dalgasında bir saniyede salınan dalga boyu sayısına karşılık gelen sayısal değer.
birimi hertz 'dir.

iki insan arasındaki anlık uyum ve etkileşim ise frekansı tutmak tabiri ile tasvir edilir.

genelde hertz (hz) birimi ile ölçülür. hertz, saniyedeki tekrar sayısıdır. örneğin; damlatan bir musluk saniyede bir damla damlatıyorsa, 1 hz'lik bir frekansı vardır.

sinüzoidal bir dalganın bir saniyede kaç tam çevrim yaptığını sayarak da frekansını bulabilirsiniz. bir tam sinüs çevriminin pozitif ve negatif yönlerde birer adet peak(tepe) noktası olacağından dolayı 'bir saniyedeki toplam peak sayısı / 2' formülü ile ya da eğer osilasyon(salınım) düşük frekanslıysa sadece süre tutarak, aynı tonun bir saniyede kaç kez tekrar ettiğini sayarak bulabilirsiniz.

örneğin; araçlarınızın motor devri rpm ile gösterilir. rpm; round per minute kısaltmasıdır ve dakikadaki tur sayısını ifade eder (devir/dakika). 3000 devirle giden bir arabanın motoru, dakikada 3000 kez bir tam tur döner.

3000/60 = saniyede 50 tura denk gelir. yani 3000 devir/dk ile dönen bir motorun frekansı 50hz'dir.

tekrar sıklığı genel olarak frekanstır.

deneme