kakafoni

kulağı tırmalayan ses ve hecelerin birbiri ardına tekrarlanması