kakafoni

kakafoni

kakafoni

kakafoni

kakafoni
kakafoni

kulağı tırmalayan ses ve hecelerin birbiri ardına tekrarlanması

kulağa hoş gelmeyen sesler topluluğu. ingilizcesi ise cacophony dir.

deneme