konkordato

hukuki anlamı: bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.
son zamanlarını geçiren şirketlere verilen hayat öpücüğü. bir nefes er aldırdığı kesin ama alacaklı olan da eğer alacağı çoksa aynı şekilde konkordato ilan etmesi gerekiyor. (bkz:domino etkisi )